Tipus de punts d'aigua

23. Basses i estanyols d’aigües salabroses o salines

Aspecte

Masses d’aigua salobre o salina que ocupen depressions tancades. Poden dur masses d’algues (unicel·lulars o filamentoses), planctòniques o bentòniques, tapissos d’asprelles ancorades al fons o poblaments d’herbes submergides o flotants (normalment hidròfits poc vistosos, de fulles estretes i primes).

Ecologia

Àrees biogeogràfiques –Terra baixa: contrades mediterrànies interiors.

Ambients que ocupa –Àrees endorreiques de les terres interiors.

Clima –Mediterrani continental.

Substrat i sòl –Aigües salabroses o salines, en terrenys argilosos o llimosos, impermeables. La salinitat i el volum d’aigua són fluctuants.

Distribució dins el territori català

Territori sicòric

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitats amb greus problemes de conservació, principalment a causa del drenatge i de la dessecació per transformar en conreus la majoria dels estanys i basses salins.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt

Galeria