Tipus de punts d'aigua

99.2. Gorga aïllada

Aquesta tipologia de punt d'aigua fa referència a les gorgues que normalment formen part d'un curs d'aigua,però que queden aïllades durant la sequera estival.

Punts d'aigua registrats d'aquest tipus

Crear nou punt