Guia d'hàbitats aquàtics

53.213. Comunitats dominades per Carex riparia, d’aiguamolls i de prats llargament inundats, de terra baixa i de la muntanya mitjana

Aspecte

Formacions helofítiques denses, dominades per hemicriptòfits i geòfits. Carex riparia és una herba graminoide de mida gran, que sol formar masses de color verd fosc, entremig de les quals destaca el groc de les flors del lliri o el porpra de les de la salicària.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Aiguamolls,ribes d’estanys i llacunes, vores de recs i sèquies. Pot formar una franja externa als canyissars.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani. Poc afectat pel clima general, ja que està més condicionat per altres factors, com ara el nivell freàtic.

Condicions del medi – Sòls argilosos sempre humits, sovint sotmesos a períodes d’inundació.

Distribució dins el territori català

Dispers per bona part del territori.

Gestió, usos i problemes de conservació

Sensible als canvis acusats del nivell freàtic, però tolerant a petites variacions. Com altres hàbitats aquàtics, està amenaçat per les intervencions humanes incontrolades.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?