Guia d'hàbitats aquàtics

53.2122. Comunitats dominades per Carex acutiformis, de sòls molt humits i eventualment inundats, alcalins o feblement àcids, de la terra baixa i de la muntanya mitjana

Aspecte

Poblaments densos de grans herbes perennes, de 50 cm d’alçària o més, dominats per vigorosos hemicriptòfits del gènere Carex, i en primer lloc per Carex acutiformis.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Llocs inundats bona part de l’any, de vegades prop del bosc de ribera.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – Sòls argilosos o torbosos, molt humits.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris ruscínic, catalanídic i ausosegàrric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat molt rar a Catalunya; actualment es coneix de l’estany de Banyoles i del delta de l’Ebre. Amenaçat per l’ocupació del territori i també per la dinàmica natural que mena a tipus de vegetació més tancats.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Flora

?