Guia d'hàbitats aquàtics

53.211. Poblaments de Carex disticha, de sòls argilosos humits, pirinencs

Aspecte

Formacions herbàcies dominades pel geòfit rizomatós Carex disticha, relativament alt (uns 50 cm) i de fulles estretes i llargues.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatges montà i subalpí.

Ambients que ocupa – Aiguamolls, vores d’aigua.

Clima – Medioeuropeu o subalpí.

Condicions del medi – Sòls argilosos. Aigües poc o molt eutròfiques.

Distribució dins el territori català

Pirineus i muntanyes del territori catalanídic septentrional (Montseny).

Gestió, usos i problemes de conservació

Com tots els hàbitats que depenen fortament de l’aigua, és sensible a l’assecament i a la pol·lució. Amenaçat per la tendència general a la dessecació d’aiguamolls.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?