Guia d'hàbitats aquàtics

53.17. Poblaments de jonques (Scirpus spp.), d’aigües salabroses

Aspecte

Comunitats força denses, dominades per plantes junciformes de menys d’un metre d’alçària. En les seves formes més típiques, l’espècie dominant és la jonca marítima, però en aigües un xic profundes i poc salabroses s’hi fa sobretot la jonca litoral. Les espècies acompanyants són les pròpies dels canyissars (el mateix canyís pot ser-hi relativament abundant) i també algunes plantes d’ambients salins (cirialera, blet roig, etc.).

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim i terra baixa.

Ambients que ocupa – Marges de llacunes, estanys, recs, bassiols, rius, etc., eventualment secs, sobretot a l’estiu.

Clima – Mediterrani.

Condicions del medi – Aigües salabroses, quietes o de corrent molt feble. Sòls rics en matèria orgànica i una mica salins.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic (aiguamolls de l’Empordà i cap de Creus), olositànic, catalanídic central (delta del Llobregat), catalanídic meridional (delta de l’Ebre) i sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

No se’n fa cap ús, ni presenta problemes de conservació, però es troba sempre amenaçat per l’alteració del medi (dessecament, contaminació...).

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?