Guia d'hàbitats aquàtics

53.16. Poblaments de Phalaris arundinacea, purs o gairebé

Aspecte

Comunitat helofítica densa (més del 80% de recobriment), integrada per gramínies de mida gran (principalment  Phalaris arundinacea, però també canyís). Irregularment, i amb recobriment baix, hi apareixen altres espècies higròfiles (malví, salicària, etc.).

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.

Ambients que ocupa – Marges de canals, de llacunes, de rius, i cues d’embassaments, sovint formant una banda externa al canyissar, a la zona més elevada i seca.

Clima – Mediterrani.

Condicions del medi – Aigua dolça o feblement salina, de nivell fluctuant.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic (aiguamolls de l’Empordà), catalanídic meridional (delta de l’Ebre) i sicòric. Esporàdicament en altres punts del territori.

Gestió, usos i problemes de conservació

És un hàbitat resistent a la dessecació i a la contaminació de l’aigua, i suporta bé les revingudes dels rius. No se’n fa cap ús ni presenta problemes de conservació.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat

Biodiversitat

Flora

?