Guia d'hàbitats aquàtics

53.14. Poblaments de jonquet (Eleocharis palustris), de sòls inundats de terra baixa i de l’estatge montà

Aspecte

Jonqueres molt denses,de 50 a 80 cm d’alçària,dominades gairebé absolutament pel jonquet, que viu arrelat en fons d’aigües poc profundes.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, muntanya mediterrània i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Vores d’estanyols, bassiols, tolls, aiguamolls poc profunds, etc., sovint en llocs inundats només temporalment. S’instal·la fàcilment a les àrees inundades artificialment, als arrossars abandonats, etc.

Clima – Mediterrani, mediterrani muntanyenc o medioeuropeu.

Condicions del medi – Aigua dolça o molt feblement salina. Com que és quieta i poc profunda (menys de 20 cm), resulta poc oxigenada i relativament calenta.

Distribució dins el territori català

Pirineus (incloent-hi els Prepirineus) i territoris ruscínic, catalanídic i sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

No se’n fa cap ús, ni presenta problemes de conservació, llevat dels derivats de l’alteració del medi (dessecament, contaminació...).

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?