Guia d'hàbitats aquàtics

15.12. Comunitats herbàcies de Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Hordeum marinum..., nitròfiles, de sòls salins

Aspecte

Herbassars terofítics d’entre un i tres decímetres d’alçària. Els constitueixen petites plantes nitròfiles de desenvolupament primaveral i estival, adaptades a la salinitat del sòl.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim i terra baixa.

Ambients que ocupa – Depressions i vores de llacunes, de camps i de camins.

Clima – Mediterrani

Condicions del medi – Sòls salins humits, amb moltes aportacions orgàniques.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, catalanídic i sicòric, i Prepirineus meridionals centrals.

Gestió, usos i problemes de conservació

La conservació d’aquest hàbitat depèn del manteniment dels ambients favorables, actualment en regressió per causes antròpiques, com són l’ocupació turística, al litoral, o els canvis en els usos del sòl, especialment la implantació de conreus intensius, a les terres interiors.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?