Guia d'hàbitats aquàtics

53.149. Poblaments d’Hippuris vulgaris, submergits

Aspecte

Poblaments força densos d’Hippuris vulgaris, una planta aquàtica que viu arrelada al fons, amb un rizoma reptant del qual surten tiges erectes amb la part superior sovint emergida.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Rius d’aigües calmoses, vores d’estanys, embassaments reblerts.

Clima – Medioeuropeu subatlàntic.

Condicions del medi – Aigües netes, més aviat fredes i riques en nutrients. Fons llimosos.

Distribució dins el territori català

Pirineus (Pallars Sobirà). Antigament, havia estat indicat al Maresme i a la Selva, però no s’hi ha retrobat en temps recents.

Gestió, usos i problemes de conservació

Donada la seva raresa, caldria vetllar per conservar-lo.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?