Guia d'hàbitats aquàtics

53.147. Poblaments d’Equisetum fluviatile, generalment inundats, dels estatges subalpí i altimontà dels Pirineus centrals (Vall d’Aran)

Aspecte

Poblaments poc densos d’Equisetum fluviatile, amb la base submergida dins l’aigua.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i part inferior de l’estatge subalpí.

Ambients que ocupa – Vores d’estanys i corrents d’aigua lents.

Clima – Medioeuropeu subatlàntic o subalpí humit.

Condicions del medi – Aigües mesotròfiques. Sòls torbosos.

Distribució dins el territori català

Pirineus (Vall d’Aran).

Gestió, usos i problemes de conservació

Donada la seva raresa, caldria vetllar curosament per preservar-lo.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?