Guia d'hàbitats aquàtics

53.142. Poblaments de bova borda (Sparganium erectum s.l.)

Aspecte

Ecologia

Àrees biogeogràfiques

Ambients que ocupa –

Clima

Condicions del medi

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaProbablement amenaçat en el futur (en perill)

Biodiversitat

Flora

?