Guia d'hàbitats aquàtics

53.12. Herbassars graminoides de jonca d’estany (Scirpus lacustris)

Aspecte

Herbassars alts (dos metres o més), densos i poc rics florísticament, formats per herbes graminoides o junciformes que viuen amb la base submergida dins l’aigua una bona part de l’any.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.

Ambients que ocupa – Vores d’estanys, basses i cursos fluvials de corrent lent.

Clima – Mediterrrani.

Condicions del medi – Sòls argilosos, sempre xops o humits (tot i que a vegades poden quedar superficialment eixuts a l’estiu); aigua eutròfica dolça o feblement salabrosa.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, catalanídic, ausosegàrric i sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Els problemes de conservació es concreten en la contaminació de l’aigua o, més greument, en la destrucció directa de l’hàbitat per canvi d’ús de l’espai (urbanització, dessecació...).

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Flora

?