Guia d'hàbitats aquàtics

53.111. Canyissars sempre inundats

Aspecte

Canyissars de fins a tres metres d’alçària, generalment densos. En formen part, sobretot, plantes helofítiques rizomatoses, adaptades a la submersió continuada de l’aparell radicular i de la base de les tiges. La riquesa florística és molt diversa en funció de les característiques fisicoquímiques de l’aigua, de la fluctuació del nivell d’aquesta i de l’àrea biogeogràfica on apareixen aquestes formacions.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana, terra baixa i litoral marítim.

Ambients que ocupa – Vores de llacunes, estanys, embassaments, etc., d’aigües quietes, i ribes de cursos fluvials de corrent lent.

Clima –  Medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – Sòls permanentment inundats per aigua dolça.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, olositànic, catalanídic, ausosegàrric i sicòric, i Prepirineus.

Gestió, usos i problemes de conservació

Els principals problemes de conservació d’aquest hàbitat es relacionen amb la pèrdua d’espais naturals on es mantenen masses d’aigua permanents, especialment en àrees mediterrànies en què, ja de manera natural, són poc freqüents. La qualitat deficient de les aigües provoca, més que l’eliminació del canyissar, una pèrdua dràstica de la diversitat vegetal a causa de la desaparició de les espècies de requeriments més estrictes.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàComú
Forma d'implantació territorialSuperfícies mitjanes
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?