Guia d'hàbitats aquàtics

37.312. Herbassars graminoides amb alba roja (Molinia coerulea), higròfils i neutroacidòfils, de la muntanya mitjana

Aspecte

Herbassars dominats per l’alba roja, de 80 a 100 cm d’alçària, densos i atapeïts, amb abundància de plantes graminoides. A la tardor els delata el color torrat de la gramínia dominant.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Depressions argiloses on s’entolla l’aigua.

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi – Substrats silicis; sòls molt humits i temporalment xops, neutres o un xic àcids.

Distribució dins el territori català

Pirineus.

Gestió, usos i problemes de conservació

El drenatge dels terrenys on es fa l’elimina fàcilment; la captació d’aigües i el desviament de cursos poden eliminar-lo indirectament de determinats indrets. L’eutrofització de l’aigua també el pot afectar greument o fer-lo desaparèixer.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?