Guia d'hàbitats aquàtics

37.311. Herbassars graminoides amb alba roja (Molinia coerulea), higròfils i basòfils, de la muntanya mitjana.

Aspecte

Herbassars constituïts principalment per plantes graminoides, sovint amb dominància d’alba roja, de 80 a 100 cm d’alçària, densos i atapeïts. D’un verd franc a l’estiu, a la tardor solen destacar, de lluny estant, pel color torrat característic de la gramínia dominant.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Vores de fonts i rierols, depressions amb aigua entollada.

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi – Substrat, en general, calcinal; sòls argilosos, molt humits però de nivell freàtic fluctuant.

Distribució dins el territori català

Pirineus (incloent-hi els Prepirineus) i territoris ausosegàrric i olositànic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Els principals problemes per a la conservació d’aquest hàbitat deriven de la dessecació de les àrees entollades on es fa i de la captació de les aigües que l’alimenten.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?