Guia d'hàbitats aquàtics

37.26. Herbassars amb cua de cavall (Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. remota)..., de fons de còrrecs i sòls xops, al territori catalanídic septentrional i central

Aspecte

Herbassars tendres, de fins a 1,5 o 2 m d’alçària, de vegades sota un estrat discontinu de gatells o d’altres arbres de ribera. Hi fan claps generalment densos la cua de cavall grossa i diversos càrexs de mida gran i rizoma cespitós.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa (contrades marítimes subhumides) i muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Ribes de rius i rieres, indrets humits.

Clima – Mediterrani marítim subhumit i medioeuropeu.

Condicions del medi – Sòls sovint lleugers, amb aigua freàtica superficial.

Distribució dins el territori català

Territori catalanídic septentrional i central.

Gestió, usos i problemes de conservació

La pressió humana sobre les comunitats de ribera i les revingudes dels cursos d’aigua poden fragmentar l’hàbitat, que es recupera al cap de pocs anys.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaCatalunya
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?