Guia d'hàbitats aquàtics

37.241. Jonqueres subnitròfiles, de sòls calcigats i temporalment inundats de la muntanya mitjana

Aspecte

Jonqueres poc o molt denses, dominades per la jonquina, en què poden abundar també algunes herbes de fulla plana i especialment la menta boscana.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Indrets temporalment inundats, força trepitjats i pasturats.

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi – Substrats diversos; sòls de nivell freàtic fluctuant, temporalment xops, compactes i mal airejats.

Distribució dins el territori català

Pirineus (incloent-hi els Prepirineus).

Gestió, usos i problemes de conservació

Actuacions de captació d’aigües, desviament de cursos o drenatge del terreny poden eliminar-lo de determinats indrets. La sobrefreqüentació per part del bestiar el pot transformar profundament o degradar-lo.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?