Guia d'hàbitats aquàtics

37.22. Jonqueres de Juncus acutiflorus, acidòfiles, de l’estatge montà

Aspecte

Jonqueres de 60 a 80 cm d’alçària,que cobreixen totalment el sòl; a banda de Juncus acutiflorus, solen dur altres joncs, un bon grapat de gramínies i altres herbes pròpies dels indrets entollats.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge montà.

Ambients que ocupa – Mulladius i sots del terreny permanentment entollats, amb feble circulació d’aigua.

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi – Substrat esquistós o granític; sòls permanentment xops, àcids.

Distribució dins el territori català

Pirineus i, molt localment, Alt Empordà, Montseny i la Selva.

Gestió, usos i problemes de conservació

La persistència d’aquest hàbitat va lligada a un entollament quasi permanent del sòl. El dessecament dels mulladius l’elimina ràpidament. Actuacions de captació d’aigües i desviament de cursos poden també fer-lo desaparèixer indirectament.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?