Guia d'hàbitats aquàtics

37.21. Herbassars de Carex paniculata, molt higròfils, dels sòls entollats de l’estatge montà superior

Aspecte

Herbassars de 40 a 60 cm d’alçària, dominats absolutament per la ciperàcia Carex paniculata, força densos, tot i que poden deixar petits espais lliures ocupats per tolls o reguerots. En poden fer part també algun jonc, algunes plantes de mollera i alguna molsa.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatges subalpí i altimontà.

Ambients que ocupa – Indrets planers, de relleu irregular, permanentment entollats i amb feble circulació d’aigua superficial.

Clima – Subalpí.

Condicions del medi – Substrats diversos, però amb presència de carbonats a l’aigua. Sòls poc o molt profunds.

Distribució dins el territori català

Pirineus, entre la Vall d’Aran i el Ripollès.

Gestió, usos i problemes de conservació

La conservació d’aquest hàbitat va lligada a l’entollament quasi constant del sòl. La captació d’aigües, el desviament de cursos o la dessecació d’aiguamolls poden eliminar-lo fàcilment dels indrets afectats.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?