Guia d'hàbitats aquàtics

37.217. Jonqueres de Juncus effusus, molt higròfiles, dels estatges montà i subalpí

Aspecte

Jonqueres d’uns 60 a 80 cm d’alçària, denses, que poden contenir, a part del jonc d’estores, altres joncs i diverses plantes graminoides, com també alguna de fulla plana.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana (i estatge subalpí inferior). Excepcionalment, terra baixa.

Ambients que ocupa – Vores de rierols, indrets entollats...

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi – Substrat silici; sòls no gaire profunds, permanentment xops, àcids però no oligotròfics.

Distribució dins el territori català

Pirineus i, molt localment, territoris ruscínic (Alt Empordà) i catalanídic septentrional (Montseny).

Gestió, usos i problemes de conservació

La persistència d’aquest hàbitat va lligada a l’entollament del sòl. Actuacions de captació d’aigües, desviament de corrents o dessecació d’aiguamolls poden eliminar-lo fàcilment de determinats indrets.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?