Guia d'hàbitats aquàtics

23.12. Aigües salabroses o salines, estagnants, amb poblacions submerses d’asprelles (Chara spp.)

Aspecte

Estanyols o basses,d e vegades temporers, que ocupen depressions tancades (sense desguàs). Duen poblacions d’asprelles que entapissen el fons.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa: contrades mediterrànies interiors.

Ambients que ocupa – Àrees endorreiques de les terres interiors.

Clima – Mediterrani continental.

Condicions del medi – Aigües salines o salabroses, en terrenys argilosos o llimosos impermeables. Presenten grans fluctuacions del volum de l’aigua i de la salinitat.

Distribució dins el territori català

Territori sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb greus problemes de conservació, a causa principalment de la dessecació de la majoria dels estanys i basses salins per transformar-los en àrees de conreu. L’exemple més extens, l’estany d’Ivars, fou hidrològicament alterat arran de la construcció del canal d’Urgell i posteriorment transformat en conreus de regadiu. Actualment, en resten molt poques mostres (clot de l’Unilla, clot dels Reguers, etc.) que no solen inundar-se sinó en èpoques de pluges abundoses.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Flora

?