Guia d'hàbitats aquàtics

22.5. Basses i estanys temporers

Aspecte

Acumulacions temporànies d’aigua provinent de la pluja o del desglaç. Es tracta sempre de llacunes o basses somes, de mida petita o mitjana. S’hi troben organismes de petites dimensions, de cicle ràpid i vida curta, pioners o oportunistes. També hi són presents, periòdicament, estadis del cicle vital d’altres organismes: larves d’insectes, d’amfibis, etc.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí,muntanya mitjana, terra baixa i muntanya mediterrània.

Ambients que ocupa – Planells i clotades, en terrenys impermeables.

Clima – No específic.

Condicions del medi – El règim d’inundació d’aquests estanyols és molt variable segons els casos. Aigües sovint tèrboles, força mineralitzades, riques en nutrients. Cadascun d’aquests dipòsits té una dinàmica i un funcionalment particulars.

Distribució dins el territori català

Tot el territori.

Gestió, usos i problemes de conservació

Basses eventualment emprades com a abeuradors del bestiar, amb els consegüents impactes derivats de l’eutrofització, la terbolesa de l’aigua i l’empobriment de la biodiversitat.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Fauna

?