Guia d'hàbitats aquàtics

22.45. Poblaments flotants d’esfagnes (Sphagnum spp.), Utricularia minor..., d’estanyols d’aigües àcides d’alta muntanya, als Pirineus centrals

Aspecte

Hàbitat que es reconeix fàcilment pel color bru de les seves aigües i per les masses flotants d’esfagnes o d’Utricularia minor, un hidròfit molt particular. Les fulles d’aquesta planta es confonen quasi amb les tiges, ja que estan dividides en lacínies estretes; presenten unes vesícules que utilitzen per capturar petits animals aquàtics. Barrejats amb aquesta planta aquàtica, n’hi creixen d’altres de més comunes, com ara Sparganium angustifolium de fulles acintades, estretes i llargues.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí.

Ambients que ocupa – Basses i estanyols.

Clima – Subalpí humit.

Condicions del medi – Fons rics en matèria orgànica de lenta descomposició, la qual allibera àcids húmics que queden en suspensió dins l’aigua i li donen un color bru ferruginós. Es tracta, doncs, d’aigües distròfiques, amb un alt contingut de matèria orgànica, però molt pobres en nutrients.

Distribució dins el territori català

Pirineus centrals (Vall d’Aran).

Gestió, usos i problemes de conservació

Com tots els hàbitats aquàtics continentals, està sotmès al perill de dessecació i d’alteració de la qualitat de l’aigua. Donada la seva raresa a Catalunya (i als Pirineus en general), caldria vetllar per preservar tots els exemples que se’n coneixen.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?