Guia d'hàbitats aquàtics

22.442. Poblaments submersos de Nitella, de basses i estanys d’aigües clares

Aspecte

Poblaments poc o molt densos de caràcies del gènere Nitella, d’extensió molt variable.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí, muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Fons dels estanys originats pel glacialisme quaternari; també altres basses i estanyols dels terrenys silicis.

Clima – No específic.

Condicions del medi – Aigües amb pocs nutrients, de tendència àcida.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territori ruscínic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Com molts hàbitats aquàtics, aquest està sotmès a múltiples amenaces: acidificació o eutrofització de l’aigua, explotacions hidroelèctriques i fusteres, estacions d’esquí, urbanització de l’entorn i excessiva freqüentació turística. En el cas de basses situades a la muntanya mitjana, el grau d’amenaça és més gran, ja que les captacions d’aigua per reg o l’abocament incontrolat de residus pot alterar-les greument.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Fauna

?