Guia d'hàbitats aquàtics

22.441. Poblaments submersos d’asprelles (Chara spp.), de basses i estanys d’aigües carbonàtiques

Aspecte

Formacions denses d’asprelles.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa i muntanya mitjana (i alta muntanya).

Ambients que ocupa – Estanys càrstics i basses permanents, de mides diferents i de fondària diversa, des d’aigües somes fins a 20 m de profunditat.

Clima – No específic.

Condicions del medi – Aigües amb pocs nutrients, riques en sals carbonatades.

Distribució dins el territori català

Prepirineus i territoris olositànic, catalanídic i sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Les poblacions d’asprelles retenen els sediments i n’eviten la resuspensió. D’altra banda, en produir oxigen prop del fons, mantenen ben oxigenades les capes d’aigua profunda on arriba la llum. També són utilitzades per alguns animals per protegir-se dels predadors o per fer-hi la posta. Aquest hàbitat pot resultar afectat indirectament per l’eutrofització de l’aigua, que provoca un augment de les poblacions de fitoplàncton i té com a conseqüència la intercepció de la llum i l’esgotament dels nutrients; en darrer terme, les comunitats d’asprelles poden arribar a desaparèixer.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàComú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaMolt ameneçat

Biodiversitat

Flora

?