Guia d'hàbitats aquàtics

22.433. Comunitats d’espigues d’aigua (Potamogeton sp.) o altres herbes (Luronium natans, Callitriche palustris), radicants i amb fulles flotants, de basses d’alta muntanya

Aspecte

Poblaments formats per hidròfits relativament diversos, arrelats al fons o no, però amb fulles planes,més o menys grosses, que suren a la superfície de l’aigua. Solen presentar canvis estacionals evidents. El recobriment és molt variable. Les espècies del gènere Potamogeton floreixen i fructifiquen fora de l’aigua, fent espigues de petites flors. Algunes plantes, com ara Luronium natans, fan flors aïllades força vistoses i altres, com és el cas de Callitriche palustris, flors axil·lars, diminutes, generalment submergides.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatges subalpí i alpí.

Ambients que ocupa – Estanys i basses d’alta muntanya.

Clima – Subalpí i alpí.

Condicions del medi – Sòls sorrencs o llimosos. Aigües netes i poc mineralitzades.

Distribució dins el territori català

Pirineus axials.

Gestió, usos i problemes de conservació

Sensible als canvis en la composició de l’aigua.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?