Guia d'hàbitats aquàtics

22.432. Comunitats d’herbes radicants amb fulles flotants o submerses (Callitriche, Ranunculus gr. aquatilis), d’aigües dolces estagnants, somes i de nivell fluctuant

Aspecte

Poblaments densos de vegetals aquàtics arrelats al fons, submersos o amb les fulles surants, sovint dominats per una sola espècie, de desenvolupament sobretot primaveral.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Basses temporànies, estanys i cursos d’aigua lents i poc profunds.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – Sòls llimosos o argilosos inundats a l’hivern i a la primavera.

Distribució dins el territori català

Tots els territoris.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb problemes de conservació a causa de la contaminació de les aigües i la neteja mecànica dels recs i canals.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?