Guia d'hàbitats aquàtics

22.4315. Poblaments de Polygonum amphibium, radicants i amb fulles flotants, d’aigües dolces estagnants o molt lentes, de terra baixa i de la muntanya mitjana

Aspecte

Poblament d’herbes aquàtiques arrelades al fons i amb les fulles surants, sovint dominats per Polygonum amphibium; eventualment poden quedar en sec, i llavors prenen l’aspecte d’un herbassar.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Basses i estanys amb aigua gran part de l’any, i també recs i trams fluvials d’aigües quietes o de curs lent.

Clima – Medioeuropeu i mediterrani.

Condicions del medi – Sòls llimosos, inundats, si més no, bona part de l’any.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris olositànic, ruscínic i catalanídic septentrional.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb problemes de conservació a causa de la contaminació de les aigües i la neteja mecànica dels recs i canals on es fa.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?