Guia d'hàbitats aquàtics

22.4314. Poblaments d’espigues d’aigua radicants i amb fulles flotants amples (Potamogeton natans, P. coloratus, P. nodosus), d’aigües dolces de terra baixa i de la muntanya mitjana

Aspecte

Poblaments densos d’espigues d’aigua, arrelades al fons i amb les fulles flotants, sovint dominats per una sola espècie.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Aigües quietes o de curs lent, eutròfiques però no pol·luïdes.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – Sòls llimosos sempre inundats.

Distribució dins el territori català

Tots els territoris.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb problemes de conservació a causa de la contaminació de les aigües.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?