Guia d'hàbitats aquàtics

15.1133. Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, breument inundats, del litoral mediterrani

Aspecte

Salicornars terofítics d'entre dos i quatre decímetres d'alçària, de desenvolupament estival o tardoral. Hi predominen quenopodiàcies crasses, de cicle vital curt, adaptades a la salinitat del sòl.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim

Ambients que ocupa – Fons de llacunes salabroses temporeres, sots i clarianes de salicornars o d'altres formacions vegetals de les maresmes.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls salins de textura argilosa, inundats durant uns quants mesos l'any.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

El principal problema per a la conservació d'aquest hàbitat deriva de la progressiva desaparició dels ambients favorables, conseqüència de l'ocupació i l'explotació turística de les àrees de maresma litoral.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?