Guia d'hàbitats aquàtics

22.4311. Poblaments de nimfees (Nymphaea alba), radicants i amb fulles flotants, d’aigües dolces estagnants de terra baixa

Aspecte

Poblaments de nimfea, planta herbàcia arrelada al fons i amb grans fulles arrodonides flotants.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.

Ambients que ocupa – Llacs, estanys i meandres fluvials, en aigües quietes i poc eutròfiques.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls fangosos sempre inundats.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb problemes de conservació a causa de la contaminació de les aigües on es fa.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat
?