Guia d'hàbitats aquàtics

22.422. Comunitats submerses d’herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d’aigua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d’aigües dolces estagnants

Aspecte

Poblaments densos d’herbes submergides i arrelades al fons d’aigües dolces.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí, muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Estanys, basses, cursos fluvials i també recs, canals i sèquies o fins i tot arrossars. Aigües dolces o feblement salobres, poc profundes, estagnants o de corrent feble

Clima – Medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – Sòls llimosos sempre inundats.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, catalanídic i sicòric, i Pirineus.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb problemes de conservació a causa de la contaminació de les aigües on viu.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaAmenaçat
?