Guia d'hàbitats aquàtics

22.421. Comunitats submerses d’espigues d’aigua grosses (Potamogeton lucens, P. praelongus, P. perfoliatus), arrelades dins aigües dolces estagnants

Aspecte

Poblament d’herbes submergides i arrelades al fons d’aigües dolces, sovint dominats per una sola espècie.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí, muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Estanys, recs i canals, i també cursbaix de rius i rieres, en aigües profundes i sovint de corrent feble.

Clima – Subalpí, medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – Sòls llimosos sempre inundats.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic i catalanídic i Pirineus centrals.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb problemes de conservació a causa de la contaminació de les aigües.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?