Guia d'hàbitats aquàtics

22.414. Poblaments d’Utricularia vulgaris o U. australis, parcialment flotants, d’aigües dolces estagnants de terra baixa i de l’estatge montà

Aspecte

Poblaments de vegetals aquàtics submergits però no arrelats al fons, formats per masses denses d’una única espècie. Les plantes del gènere Utricularia estan proveïdes de vesícules que els permeten capturar petits animals aquàtics.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Basses semipermanents, estanys o safareigs, sovint d’aigua oligotròfica.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani marítim subhumit.

Condicions del medi – No específiques.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic (Alt Empordà) i catalanídic i Pirineus.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amb greus problemes de conservació, a causa de la contaminació de les aigües i de la transformació dels sistemes aquàtics on viuen les utriculàries.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?