Guia d'hàbitats aquàtics

22.411. Poblaments natants de Lemna spp. (llenties d’aigua), Azolla caroliniana o Riccia, d’aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques

Aspecte

Agrupaments densos de petits vegetals que suren a la superfície d’aigües dolces. Sovint es tracta de poblaments monoespecífics de llenties d’aigua.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Aigües estagnants, petites basses i reguerols o canals,sèquies i rabeigs dels rius.Aigües eutròfiques riques en ions solubles.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – No específiques.

Distribució dins el territori català

Tots els territoris.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense cap ús concret i sense problemes de conservació.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat

Biodiversitat

Flora

?