Guia d'hàbitats aquàtics

22.342. Comunitats herbàcies amb Preslia cervina, d’aiguamolls temporers, al territori ruscínic

Aspecte

Herbassars densos,de fins a 50 cm d’alçària, formats per herbes tendres, que tenen el seu òptim de creixement a final de primavera i a l’estiu.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, a les contrades marítimes subhumides.

Ambients que ocupa – Llacunes temporànies amb un període d’inundació llarg, que només s’arriben a eixugar a l’estiu.

Clima – Mediterrani marítim subhumit.

Condicions del medi – Terrenys argilosos o un xic sorrencs, de pH baix. Aigües oligotròfiques.

Distribució dins el territori català

Territori ruscínic (Alt Empordà i Pla de l’Estany).

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat aprofitat per a la pastura en determinats períodes de l’any.  La conservació podria ser compromesa per una transformació de l’indret que en pogués canviar la morfologia i n’impedís les inundacions periòdiques.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània occidental
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaAmenaçat
?