Guia d'hàbitats aquàtics

22.3418. Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp...), de llocs temporalment xops o humits de terra baixa

Aspecte

Poblaments de petits joncs i altres plantes anuals, de pocs centímetres d’alçària, de desenvolupament estival.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, a les contrades marítimes.

Ambients que ocupa – Marges de camins, sots inundables, vores d’estanys i replans saulonosos humits bona part de l’any, però completament eixuts a l’estiu.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls argilosos o sorrencs, àcids o neutres.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic, catalanídic i ausosegàrric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense problemes de conservació.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?