Guia d'hàbitats aquàtics

15.1131. Salicornars herbacis de Salicornia emerici, de sòls salins, llargament inundats, del litoral mediterrani

Aspecte

Salicornars terofítics d’entre dos i quatre decímetres d’alçària,constituïts per un nombre molt reduït de tàxons. En formen part plantes adaptades a la salinitat del sòl, de tiges o fulles crasses, amb un cicle vital molt curt, que es desenvolupen a l'estiu o a principis de tardor.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim

Ambients que ocupa – Fons de llacunes salabroses temporeres, sots i clarianes de salicornars o d’altres formacions vegetals de les maresmes.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Sòls salins de textura argilosa, inundats durantuns quants mesos l’any.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

El principal problema per a la conservació d’aquest hàbitat deriva de la progressiva desaparició dels ambients favorables, conseqüència de l’ocupació i de l’explotació turística de les àrees de maresma litoral.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaAmenaçat

Biodiversitat

Flora

?