Guia d'hàbitats aquàtics

22.3417. Comunitats amb Anagallis tenella o altres plantes lateatlàntiques, de vores de rierolets i de mulladius, de les contrades mediterrànies

Aspecte

Poblaments d’herbes baixes,de desenvolupament estival, que es fan entremig de jonqueres i altres formacions de llocs humits.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.

Ambients que ocupa – Marges i talussos humits, vores de camins per on sobreïx l’aigua de torrents i fonts, en llocs que només s’arriben a assecar a l’estiu.

Clima – Mediterrani marítim.

Condicions del medi – Tant substrats calcaris com silicis. Sòlsargilosos o sorrencs.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amenaçat per la destrucció directa, l’assecament, l’eutrofització de l’aigua i la dinàmica natural que mena a poblaments vegetals més tancats.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània occidental
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?