Guia d'hàbitats aquàtics

22.3414. Pradells terofítics de petites serranes (Cyperus flavidus, C. fuscus, C. flavescens), de sòls temporalment humits de terra baixa

Aspecte

Herbeis poc densos de petites plantes anuals, de fins a 30 cm d’alçària, de desenvolupament estival.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa.

Ambients que ocupa – Mulladius, indrets temporalment humits, vores de camins per on sobreïx l’aigua de torrents i fonts, vores de cursos fluvials,en llocs només eixuts a l’estiu.

Clima – Mediterrani.

Condicions del medi – Sòls sorrencs,sovint àcids.

Distribució dins el territori català

Territoris ruscínic i catalanídic.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amenaçat per l’assecament del terreny, la destrucció directa, l’eutrofització de l’aigua i la dinàmica natural que mena a poblaments vegetals més tancats.

Informació general

HICSi
HIC prioritariSi
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaAmenaçat
?