Guia d'hàbitats aquàtics

22.33. Comunitats de teròfits alts –Bidens tripartita, Polygonum persicaria (herba presseguera), Ranunculus sceleratus...–, poc o molt nitròfiles, de sòls fangosos, inundables

Aspecte

Poblaments densos de plantes anuals altes (1 m d’alçària o més), poc diversos, que es desenvolupen a final d’estiu i a la tardor, quan baixa el nivell de l’aigua i el terreny queda en sec. S’hi poden diferenciar els poblaments d’herba presseguera i Bidens, que es fan més a prop de l’aigua, i els de gossos, que creixen en una posició més endarrerida.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Ribes i fons fangosos d’aigües estagnants, que emergeixen, però resten humits a l’estiu, i també marges d’arrossars i camps molt humits.

Clima – Medioeuropeu o mediterrani.

Condicions del medi – Sòls llimosos o fangosos,molt de temps inundats, rics en compostos nitrogenats.

Distribució dins el territori català

Tots els territoris.

Gestió, usos i problemes de conservació

En el cas de tolls i basses l’hàbitat pot estar amenaçat per la dessecació. Cal tenir en compte, però, que els embassaments poden, de vegades, afavorir la implantació de l’hàbitat.

Informació general

HICNo
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàComú
Forma d'implantació territorialSuperfícies grans
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?