Guia d'hàbitats aquàtics

22.3233. Pradells de teròfits amb dominància d’altres plantes (Scirpus setaceus o Juncus capitatus o Juncus pygmaeus o Lythrum spp...), de sòls temporalment inundats de l’estatge montà

Aspecte

Poblaments poc densos de petits joncs i altres plantes herbàcies anuals, de fins a 30 cm d’alçària, que es desenvolupen a final de primavera i a l’estiu o, fins i tot, a principi de la tardor.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Llocs temporalment xops o inundats, marges de reguerols, llits sorrencs de rierols i regalls, vores de camins per on sobreïx l’aigua de torrents i fonts, fondals humits i vores d’estanys, en indrets inundats a l’hivern i a principi de primavera, només eixuts a l’estiu.

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi – Sòls sorrencs, àcids o poc bàsics.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris catalanídic i ausosegàrric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amenaçat per l’assecament del terreny o la simple destrucció, l’eutrofització de l’aigua i la dinàmica natural que mena a poblaments vegetals més tancats.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaAmenaçat
?