Guia d'hàbitats aquàtics

22.3232. Pradells terofítics de petites serranes (Cyperus flavescens, C. fuscus), de sòls temporalment inundats de l’estatge montà

Aspecte

Herbeis poc densos de petites plantes anuals, de fins a 30 cm d’alçària,de desenvolupament estival.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana.

Ambients que ocupa – Mulladius, indrets temporalment humits i vores de camins per on sobreïx l’aigua de torrents i fonts, en terrenys que només s’eixuguen a l’estiu.

Clima – Medioeuropeu.

Condicions del medi –  Tant en sòls àcids com en els bàsics ieutròfics.

Distribució dins el territori català

Pirineus i territoris olositànic, catalanídic septentrional i ausosegàrric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense problemes de conservació.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàBastant comú
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatMitjana
AmenaçaNo amenaçat
?