Guia d'hàbitats aquàtics

22.314. Poblaments de Baldellia ranunculoides, d’aiguamolls torbosos

Aspecte

Poblaments poc densos, de fins a mig metre d’alçària, en què dominen plantes higròfiles de desenvolupament estival.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Terra baixa, a les contrades marítimes subhumides.

Ambients que ocupa – Aiguamolls i basses temporànies poc profundes.

Clima – Mediterrani marítim subhumit.

Condicions del medi – Sòls llimosos o sorrencs, torbosos, inundats, si més no, bona part de l’any. Aigües oligotròfiques (pH baix).

Distribució dins el territori català

Territoris olositànic, ruscínic i catalanídic septentrional.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat amenaçat per l’assecament del terreny o per la destrucció directa, per l’eutrofització de l’aigua i per la dinàmica natural que mena a poblaments vegetals més tancats.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatBaixa
AmenaçaMolt ameneçat
?