Guia d'hàbitats aquàtics

89.12. Salines

Aspecte

Ecolgia

Àrees biogeogràfiques

Ambients que ocupa –

Clima

Condicions del medi

Distribució dins el territori català

Gestió, usos i problemes de conservació

Informació general

HICNo
HIC prioritarioNo
?