Guia d'hàbitats aquàtics

22.15. Aigües dolces estagnants oligomesotròfiques, riques en calç

Aspecte

Estanys i basses permanents, amb una fondària que sol moure’s entre 10 i 20 m. També alguns embassaments.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge montà (i terra baixa.

Ambients que ocupa – Àrees càrstiques, sobretot.

Clima – No específic.

Condicions del medi – Sistemes aquàtics amb un contingut de substàncies dissoltes mitjà o baix. Són relativamental calítrofs (alcalinitat alta, a causa d’una gran concentració d’ions alcalins o alcalinoterris amb anions àcids dèbils) i oligotròfics, condicions que els fan poc favorables per a la vida aquàtica planctònica.

Distribució dins el territori català

Prepirineus i territori olositànic (i sicòric).

Gestió, usos i problemes de conservació

Apart dels embassaments, aquesta mena de sistemes no solen ser utilitzats per l’home, bé que de vegades se n’aprofita l’excedent d’aigua per regar. En general, i deixant de banda els embassaments, es tracta d’hàbitats protegits, ja que són molt rars al nostre territori. Al seu voltant sol haver-hi explotacions agrícoles o ramaderes i també àrees de lleure (embarcadors, zona de banys, etc.). El risc més elevat és l’eutrofització de les aigües.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatAlta
AmenaçaMolt ameneçat
?