Guia d'hàbitats aquàtics

22.14. Aigües dolces estagnants distròfiques

Aspecte

Estanyols, basses o clots de torberes, sempre inundats, de mida diversa.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí.

Ambients que ocupa – Cubetes lacustres, replans amb drenatge deficient, a l’alta muntanya silícia. 

Clima – No específic.

Condicions del medi – Aigües estagnants, àcides o neutres (pH comprès entre 5 i 7),on s’acumula matèria orgànica que, per mor de les baixes temperatures, triga força temps a descompondre’s, de manera que es generen ambients pobres en nutrients.

Distribució dins el territori català

Pirineus.

Gestió, usos i problemes de conservació

Aquests hàbitats no solen ser utilitzats, malgrat que eventualmnet pot entrar-hi el bestiar a menjar, acció molt negativa per a uns sistemes tan fràgils. Els problemes de conservació deriven en primer lloc de la pol·lució de les aigües i de la contaminació ambiental. Caldria evitar, tant com fos possible, la incidència del bestiar i la freqüentació turística. Altres problemes poden ser el rebliment provocat i els mals usos de les explotacions hidroelèctriques que desvien els cursos d’aigua o alteren el règim hidrològic de les conques. Els estudis paleolimnològics fets en aquests hàbitats permeten esbrinar les condicions passades del sistema aquàtic i els canvis ambientals esdevinguts al llarg del temps.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaÀrea europea extensa
Freqüència dins del territori CatalàMolt rar
Forma d'implantació territorialSuperfícies exígües
BiodiversitatAlta
AmenaçaMolt ameneçat
?