Guia d'hàbitats aquàtics

22.12. Aigües dolces estagnants mesotròfiques

Aspecte

Estanys i basses permanents, d’origen i fondària diversos; també alguns embassaments. De vegades s’hi donen episodis de gran desenvolupament de fitoplàncton.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Muntanya mitjana i terra baixa.

Ambients que ocupa – Fondals i depressions.

Clima – No específic.

Condicions del medi – Aigües amb una concentració variable de nutrients, amb un període d’estratificació a l’estiu i un de barreja a l’hivern.

Distribució dins el territori català

Tot el territori.

Gestió, usos i problemes de conservació

L’aigua d’aquests sistemes se sol aprofitar per abeurar el bestiar i sovint, sobretot en el cas dels d’embassaments, té usos industrials o agrícoles. Si són extensos, poden fer-s’hi activitats lúdiques (bany, pesca). El principal problema d’aquests hàbitats és l’eutrofització, sobretot si al seu voltant hi ha camps de conreu o si s’hi fan abocaments d’aigües residuals. La introducció de determinats peixos, com la carpa, és molt negativa, ja que aquests animals remouen el sediment i provoquen l’entrada de fòsfor a la columna d’aigua, amb l’eutrofització subsegüent.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaBona part d'Europa
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatAlta
AmenaçaAmenaçat
?