Guia d'hàbitats aquàtics

15.618. Matollars de salsona (Inula crithmoides), de sòls moderadament salins, no gaire humits

Aspecte

Matollars de salsona força alts (75-150 cm) i generalment densos.

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Litoral marítim, i contrades interiors subàrides.

Ambients que ocupa – Maresmes litorals i talussos poc inclinats dels penya-segats marítims; clotades en àrees endorreiques de terra ferma.

Clima – Mediterrani marítim o continental subàrid.

Condicions del medi – Sòls argilosos, moderadament salins.

Distribució dins el territori català

Al llarg del litoral, en àrees de maresma, des del delta de l’Ebre fins als aiguamolls de l’Alt Empordà; i als penya-segats del Baix i l’Alt Empordà. Territori sicòric.

Gestió, usos i problemes de conservació

Hàbitat sense problemes greus de conservació.

Informació general

HICSi
HIC prioritariNo
Distribució general dins EuropaRegió mediterrània
Freqüència dins del territori CatalàRar
Forma d'implantació territorialSuperfícies petites
BiodiversitatBaixa
AmenaçaNo amenaçat
?